Projekty

Projekt zameraný na zdieľanie skúsností v rôznych oblastiach.

Modelovanie ako nová paradigma pre spoluprácu

- Sparx system  technológia

www.lookAndRepeat.com

Podkategórie