Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

 Stanovy občianskeho združenia

 AGNICOLI - Poznaním ku slobode oz.
(§ 6 ods. 2 zákona o združovaní občanov)

 

Bod 1: Základné ustanovenia

1. Názov združenia je: AGNICOLI - Poznaním ku slobode oz. (ďalej len „združenie“)
2. Sídlo združenia je: AGNICOLI, o.z., Gronárska 8 , 84100 Bratislava
3. Hlavná webovská stránka: http://WWW.AGNICOLI.ORG
4. Ciele združenia:

a) Základným cieľom združenia je podpora rozvoja vedomostí, poznania, a zručností v oblasti technológií, vedy, umenia a kultúry a spoločnosti.
b) Podpora aktivít vedúcich k znižovaniu závislostí v oblasti technológií, zdrojov energie, potravín, zdravia, ekonomiky, spoločnosti, kultúry a umenia.
c) Poskytovanie služieb a produktov v rámci stanov, za účelom finančnej nezávislosti združenia.
d) Rozvíjať medzinárodnú spoluprácu v rámci cieľov a činností združenia.
e) Osveta v oblasti eSociety, eDemocracy, eGovernance, eHealth, vedomostná spoločnosť
f) Osveta, školenia, certifikáty v oblasti IT a špeciálne v oblasti IT ako komodita
g) Vzdelávanie, propagácia, popularizácia, výskum, realizácia projektov v oblasti aplikovanej informatiky

3. Činnosti združenia

Na uskutočnenie cieľov budú združeniu slúžiť najmä tieto činnosti:

 1. Publikovanie informácií na internetovej stránke,

 2. Výchova v oblasti IT

 3. Organizovanie vzdelávacích kurzov a školení

 4. Podpora a spolupráca s inými neziskovými združeniami a organizáciami v Slovenskej republike aj v zahraničí, s ktorými môže uzatvárať zmluvy o spolupráci

 5. Získavanie prostriedkov na uskutočnenie cieľov združenia,

 6. Podpora implementácie najmodernejších IT trendov v celej spoločnosti

 7. Podpora startup-ov v oblasti vedy, výskumu, IT, vzdelávania, umenia a kultúry, športu, spoločnosti

 8. Realizácia referenčných projektov pre štátny sektor najmä v oblasti IT na školách všetkých stupňov

 9. Vykonávanie podnikateľskej činnosti ako doplnkovej činnosti zameranej na plnenie ostatných cieľov.

 10. Podpora národného povedomia, získavaním, sústredením a zverejňovaním informácií o výnimočných osobnostiach, projektoch a aktivitách v oblasti pôsobenia združenia doma aj v zahraničí

 11. Zakladanie sesterských NO za účelom adresnejšieho naplnenia základných cieľov združenia

 12. Usporadúvanie a spolu organizovanie medzinárodných konferencií, prednášok, stretnutí a diskusií týkajúcich sa oblastí záujmu združenia.

 13. Služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,

 14. Zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.

 

 

Bratislava, 25.11.2013

Attachments:
Download this file (AGNICOLI-Stanovy-Final-4strany.pdf)Úplné znenie stavov[ ]3045 kB