Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Implementácia systémového myslenia vo vzdelávacom procese, 11.5.2016, 11:20-11:30

IoT ako nástroj pre zavedenie systémového myslenia do vzdelávacieho procesu

 

  • Súčasné systémy vzdelávania sú postavené hlavne na analytickom prístupe.

  • Naším zámerom je posunúť vzdelávanie od štúdia izolovaných disciplín ku integrovaným holistickým prístupom.

  • Rozpoznávame celý životný cyklus riešení.

  • Na konkrétnych projektoch – napr. poskladanie Robotického autíčka na báze Arduino,
    sa učíme pochopiť celý proces tvorby od myšlienky po realizáciu.

  • Našim cieľom nie je samotné autíčko, ale proces realizácie riešenia od myšlienky po finálnu službu alebo produkt.

  • Vedľajším produktom našej každodennej práce je skúsenosť a vedomosti, uložené v systéme a zdieľané členmi týmu.

  • Snažíme sa využívať princípy Systémového myslenia v samoučiacich sa organizáciách.