Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

https://www.facebook.com/agnicoli

Cieľ: Vývoj Systémov Pre Internet vecí (IoT)
Návov: 01.Základy-Príprava infraštruktúry pre profesionálny prístup.
Od prístupu "Rýchlo za každú cenu" ku profesionálnemu prístupu-"3x meraj a raz rež"
Stratégia:

Prostredníctvom projektov na báze platformy Arduino demonštrovať posun od komponentového myslenia ku systémovému mysleniu.
Realizácia: Workshop č.01/xx
01. Inštalácia a konfigurácia prostredí pre vývoj pre platformu Arduino

1. Štandardné prostredie Arduino IDE
2. Eclipse pre Arduino
3. Aký je v tom rozdiel?
Otvorená diskusia, príklady, ukážky

Požiadavky na účastníkov:
1. Vlastný notebook
2. Základné skúsenosti s prácou na počítači (Linux, Windows, Mac)
3. Očakávaný vek: 12+
4. Žiadne špeciálne skúsenosti s programovaním výhodou (minimum zlých návykov :) )
Kapacita:
10 pracovných miest a 10 ARDUINO Uno starter kits

Trvanie: cca 3-4 hodiny

Miesto:

FabLab Science park ILKOVIČOVA 8, 842 16 BRATISLAVA SLOVAKIA


Termíny:
1. 31.5.2016, 15:00-18:00
2. 1.6.2016, 15:00-18:00
3. 2.6.2016, 15:00-18:00