Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

www.VPPK.sk

Projekt učebne s 15 žiakmi. Pracovisko tvorí okrem monitora, klávesnice a myši nový prvok = takzvaný tenký klient. 
Malá skrinka, ktorá slúži na pripojenie na vzdialený počítač. 

V našom prípade je vzdialený počítač virtuálny počítač. To je počítač, ktorý existuje len v pamäti a na diskoch servera. 
Tento prístup prináša niektoré zásadné výhody pre správcu a prevádzkovateľa, ako aj pre koncového používateľa. 
Viac informácií o projekte a skúsenostiach s takýmto riešením od r. 2008 nájdete  na stránke
www.VPPK.sk