Projekty

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Organizátori: 

Slovenská spoločnosť aplikovanej kybernetiky a informatiky (SSAKI)
Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied (VS SAV)
Slovenské technické múzeum v Košiciach (STM)
Reprint spol. s r.o. Banská Bystrica
Technická univerzita v Košiciach (Ústav výpočtovej techniky, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra počítačov a informatiky, Univerzitné centrum inovácií, transferu technológií a ochrany duševného vlastníctva)
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, (Prírodovedecká fakulta)
Košice IT Valley
AGNICOLI-Poznaním ku slobode, občianske združenie
Slovenské technické múzeum
Hlavná 88, 040 01 Košice
SLOVENSKO
Tel.:
+421 55 62 240 35
+421 55 62 606 12
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

otváracie hodiny:
9:00 – 17:00 hod. utorok – piatok    
sobota – nedeľa 12:00 – 17:00 hod.


 

SPRIEVODNÉ AKCIE VÝSTAVY


utorok 29. 9. 2015 o 14:00 hod.


Vysokovýkonné počítanie a jeho budúcnosť na Slovensku


Mgr. Lukáš Demovič, PhD., Výpočtové stredisko SAV
RNDr. Martin Vaľa, PhD., Ústav experimetálnej fyziky SAV


Princípy  vysokovýkonného  počítania
•  typické  úlohy a aplikácie
• vysokovýkonné počítanie v Európe, vo svete a na Slovensku
• národný projekt Slovenská infraštruktúra pre  vysokovýkonné  počítanie  –  SIVVP 
•  ukážky vedecko-technických výpočtov na superpočítači
• grafické výstupy
• neinteraktívna práca


Miesto konania: Aula ústavov SAV, Watsonova 47, Košicepondelok 7. 10. 2015 o 15:00 hod.


Minulosť a prítomnosť IT v Košiciach


doc. Ing. Milan Šujanský, CSc., Slovenská spoločnosť aplikovanej kybernetiky a informatiky


Vývoj  a  prítomnosť  výpočtovej  techniky  a  informatiky  so  zameraním  na  vysoké  školy  a  priemysel  v  Košiciach
• analógové počítače
• číslicové počítače a ich aplikácie
• počítačové siete
• CANET
• SANET
• robotika


Miesto konania: Prednášková sála STM,
Hlavná 88, Košiceutorok 8. 10. 2015 o 15:00 hod.


Slovenská akademická dátová sieť SANET


Ing. Dezider Guspan, Ústav výpočtovej techniky TU v Košiciach
 
História  vzniku  a  vývoja  SANETu 
•  technické  vlastnosti siete 
•  pravidlá  prevádzky 
•  porovnanie  so  zahraničím
• prehliadka uzla SANET
Miesto konania: Vedecká kaviareň - ÚVT
Technická univerzita v Košiciach, B. Nemcovej 3, Košice


 

pondelok 14. 10. 2015 o 15:00 hod.


Murgaš, slovenský priekopník prenosu dát


Ing. Jozef Roman, Slovenské technické múzeum, Hlavná 88, Košice


Murgaš – osobnosť slovenských dejín
• vynálezy a patenty
• história a technické princípy
Miesto konania: Prednášková sála STM,
Hlavná 88, Košiceutorok 15. 10. 2015 o 15:00 hod.


Budúcnosť IT je tu (v Košiciach)


doc. Ing. František Jakab, PhD., UCITT TU v Košiciach


Praktické  prezentácie  zaujímavých  IT  riešení 
•  aktuálne riešenia v oblasti IT


Miesto konania: Prednášková sála STM,
Hlavná 88, Košicepondelok 21.10. 2015 o 16:00 hod.


Informatika – veda a vzdelávanie v 21. storočí


doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.
Prednáša  prof. RNDr. Juraj Wiedermann, DrSc.,Prírodovedecká  fakulta  Univerzity  P.  J.  Šafárika v Košiciach


Prednáška  o  skúmaných  problémoch  v  informatike so zameraním na umelú inteligenciu a robotiku.


Miesto  konania:  Historická  aula,  Rektorát  UPJŠ,
Šrobárova 2, Košiceutorok 22. 10. 2015 o 15:00 hod.


Popoludnie s Košice IT Valley,doc. Ing. František Jakab, PhD., Košice IT Valley


Predstavenie  vybraných  partnerov  Košice  IT  Valley
• aktuálne riešenia v oblasti IT
Miesto konania: Aula Maxima – Technická univerzita
v Košiciach, Letná 9, Košice


 

Podkategórie