#  Položka Popis  linka
 1  Predstavenie    2019_01
 2 Príspevok do vedomostnej databázy    Prípevok do vedomostnej databázy
 3  Základné informácie o projekte    Plexi Light-Project Summary