#  Položka Popis  linka
 1  Predstavenie    
 2 Príspevok do vedomostnej databázy    Prípevok do vedomostnej databázy
 3  Základné informácie o projekte