Bratislavský hrad

BA01

BA02

Banská Bystrica - Nový zámok, Pamätník Francúzskych partizánov

BB novyZamok

 PamatnikFrancuzskychPartizanov

 

 

No thoughts on “Slovensko vo farbách #SaveSoil”