Tvorba Kybernetických riešení kybernetickým spôsobom

Krúžok pre budúcich inžinierov, informatikov, ‚automatizérov‘, vedcov, architektov IT riešení,

Systematická práca s informáciami

 

Kto?

FABLAB CVTI  (www.fablab.sk)

AGNICOLI-Poznaním ku slobode o.z.  a partneri (www.agnicoli.org, www.systemthinking.xyz)

Kde?

FABLAB CVTI, Ilkovičova 8, Vedeckotechnické centrum UK

Kedy?

Od 1.2. 2019 v priestoroch FABLAB CVTI, v čase podľa dohody. 1x týždenne 90-120minút.

Čo?

Od jednoduchých riešení – inteligentné snímače fyzikálnych veličín

Po komplexnejšie systémy – robotické autíčko, inteligentné rukavice, rukavice pre zamilovaných, Inteligentné riešenia pre včelárov,

Systémy na báze biologickej spätnej väzby

Ako?

Inžiniersky prístup od myšlienky po realizáciu a prevádzku

Zameranie Cestu k cieľu, nielen na samotný cieľ.

Práca s najmodernejšími technológiami na modelovanie IT riešení (SparxSystem), technológie podporujúce tvorbu vzdelávacieho obsahu

Cena?

Upresníme. Symbolická.

Kontakt? Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Bližšie informácie o zameraní krúžku:

 • Čo sú to kybernetické systémy? Kde sa s nimi stretávame ? Ako nám vstupujú do života?
 • Ako využívame v každodennom živote kybernetické systémy?
 • Ako využiť princípy v nielen v technickej praxe?
 • Ako si postaviť vlastný kybernetický systém?
 • Ako spracovávať veľké množstvo informácií?
 • Ako využívať synergiu v samo-učiacej sa organizácií?
 • Ako pomáhať druhým a ako tým pomôžeme sebe?

To je len niekoľko otázok, na ktoré sa pokúsime nájsť odpovede. Formou malých technických riešení,  sa pokúsime odhaliť hlbšie princípy. 

Naším cieľom ale nebude len výstupné riešenie, ale hlavne sa zameriame na spôsob, akým sa k riešeniu dopracujeme.

Od myšlienky, spracovanie nápadu, analýzy riešenia, návrhu riešenia, realizácie riešenia, jeho overenia,    zhodnotenia prínosov, až po prezentáciu výsledkov.

Využijeme najmodernejšie technológie, aby sme sa pokúsili systematickým spôsobom  vytvoriť návyky profesií, ktoré sme spomenuli v názve.

Jedná sa o cloudové riešenia aplikácií - modelátorov, ktoré podporujú tímovú spoluprácu, zdieľanie znalostí jednotlivcov a tímov, systematickú prácu v rámci životného cyklu riešenia.

Primerane veku a skúsenostiam využijeme technológiu firmy Sparxsystems tak, aby si mladí budúci architekti IT riešení osvojili návyky, ktoré využijú nielen počas štúdia na univerzite (napríklad na fakulte informatiky FIIT na predmete Systémové inžinierstvo a digitálna fabrikácia 1 stupeň) ale hlavne v praxi. Obsah a aktivity tohto krúžku sú zamerané na prípravu a výchovu technicky zdatných odborníkov, ktorí dokážu riešenie analyzovať a pochopiť ako celok, dokážu ho odkomunikovať so všetkými kľúčovými osobami (zákazník, dodávateľ, riešiteľ)

Na krúžku sa budeme venovať najprv malým praktickým príkladom – modelovanie a tlač na 3D tlačiarni, základy práce s mikropočítačom (Arduino, ESP 8266, Raspberry PI, Microbit). Na konkrétnych príkladoch si ukážeme ako merať teplotu, vlhkosť, a iné základné fyzikálne veličiny. Tieto základy budú slúžiť ako inšpirácia pre užitočné riešenia, ktoré budú zamerané na zlepšenie kvality života okolo nás.

 • Ako príklady uvedieme:
  - inteligentné rukavice pomáhajúce pri komunikácii ľudí s handikepom,
  - inteligentné rukavice pre zdieľanie emócií
 • - automatizované systémy okolo nás
 • - inteligentné tímové hry zamerané na rozvoj spolupráce a fyzickej osobnej komunikácie
 • - riešenia zamerané na biologickú spätnú väzbu – objavovanie vlastného tela – ako pracuje srdce, ako pracuje náš mozog, ako pracujú naše svaly a pokožka.
 •  ,Cestasamotna

Zameranie krúžku- Cesta k cieľu-spôsob ako dosiahnuť Cieľ

 RieseniaScelenkami

Čelenky ako súčasť inteligentných systémov s biologickou spätnou väzbou

 InteligentnaRukavica

Testovanie snímača tlaku – súčasť riešenia inteligentnej rukavice

A F994

Vývoj na inteligentnej rukavici

 Car Components

Rozloženie autíčka na základné komponenty

Car Components classes

Rozloženie inteligentného autíčka na základné komponenty

NeuroFun4

Hra zameraná na trénovanie koncentrácie a relaxácie

 ECG bitalino

Záznam činnosti srdca systémom na meranie ECG

 EEG bitalino

Záznam mozgovej aktivity  systémom na meranie EEG

Arduino Eclipse

Programovanie Arduino v prostredí Eclipse

MeraciaTechnika

Meracia technika vo FABLAB CVTI-Osciloskopy, Spektrálne analyzátory

 

 • Návštevy: 3785