2019_P5- Detektor pádu s ošetrením falošného poplachu

Sitárová Danka, Lančarič Viktor, Valach Alexander

Navrhnite a zrealizujte systém na detekciu pádu nositeľa. Vnorený systém dokáže automaticky detekovať prípady pádu nositeľa a ošetriť prípady falošného poplachu, v prípade, že nastal pád prístroja, nie pád nositeľa. Údaje namerané akcelerometrom budú odosielané prostredníctvom nízko-energetickej siete LoRa a preto je nutné dbať pri implementácii na spotrebu energie zariadenia. Odoslané údaje nech budú ukladané na serveri. Riešenie realizujte na zariadení Arduino Pro Mini s 8-bitovým procesorom ATmega328P.

Projekt 05 - Fall Detector

2019_P05-Výstupy z projektu

Video about LoRaBand

  • Návštevy: 1362