Cieľ: Vývoj Systémov Pre Internet vecí (IoT)
Návov: 01.Základy-Príprava infraštruktúry pre profesionálny prístup.
Od prístupu "Rýchlo za každú cenu" ku profesionálnemu prístupu-"3x meraj a raz rež"
Stratégia:

Prostredníctvom projektov na báze platformy Arduino demonštrovať posun od komponentového myslenia ku systémovému mysleniu.
Realizácia: Workshop č.01/xx
01. Inštalácia a konfigurácia prostredí pre vývoj pre platformu Arduino

1. Štandardné prostredie Arduino IDE
2. Eclipse pre Arduino
3. Aký je v tom rozdiel?
Otvorená diskusia, príklady, ukážky

Požiadavky na účastníkov:
1. Vlastný notebook
2. Základné skúsenosti s prácou na počítači (Linux, Windows, Mac)
3. Očakávaný vek: 12+
4. Žiadne špeciálne skúsenosti s programovaním výhodou (minimum zlých návykov :) )
Kapacita:
10 pracovných miest a 10 ARDUINO Uno starter kits

Trvanie: cca 3-4 hodiny

Miesto:

FabLab Science park ILKOVIČOVA 8, 842 16 BRATISLAVA SLOVAKIA


Termíny:


1. 7.7.2016, 9:00-11:00
https://www.facebook.com/events/1716755655243315/

2. 14.7.2016, 9:00-11:00, https://www.facebook.com/events/1068895116519404/

3. 21.7.2016, 16:00-19:00, https://www.facebook.com/events/1058355840911039/

4. 28.7.2016, 16:00-19:00, https://www.facebook.com/events/1245277738845206/

5. 18.8.2016, 16:00-19:00, https://www.facebook.com/events/1058355840911039/

6. 25.8.2016, 16:00-19:00, - zrušené https://www.facebook.com/events/199768080420725/

Niekoľko detailnejších informácií o kurze:

Školenie je zamerané na rozvoj zručností v oblasti systémového myslenia.
Aby to nebola len teória, všetko je realizované na praktických príkladoch.
Začíname ujasnením si motivácie.
Aká je motivácia, očakávania účastníkov?
Naučiť sa základy ARDUINO?
Nechať sa inšpirovať?
Naučiť sa ako samostatne riešiť technické problémy, nielen v oblasti inteligentných zariadení?

Moja motivácia, ako lektora je vzbudiť záujem o využívanie systémového myslenia v praxi.
Prakticky to znamená :
1. Ozrejmiť si cieľ, čo chcem dosiahnuť
2. Stanoviť si stratégiu
3. Naplánovať si konkrétne kroky
4. Realizovať to.
5. Vidieť a zvládnuť tému v celej komplexnosti.

Všetky tieto kroky sú podchytené technológiou.
Technológia umožňuje, že raz strávený čas nejakej téme sa nestratí,
ale je k dispozícií pre mňa v budúcnosti, ale aj pre prípadných členov tímu.


Na konci workshopu bude mať účastník nainštalované profesionálne vývojové prostredie
s konfiguráciou pre prácu s ARDUINO.
Toto prostredie ale umožňuje oveľa viac.
Napr. prácu so všetkými dostupnými technológiami (C, C++, C#, Python, Java, ....)
Tým sa vytvorí základ, aby sme mohli prejsť na ďalšie systémové prvky.
1. Základy budovania vlastných knižníc pre ARDUINO (C,C++)
2. Možnosti zdieľania vedomostí v tíme
     vytváranie komunitného Knowledge base (Redmine, Enterpise Architect)
3. Práca so základnými komponentami, z ktorých je vybudované autíčko, prípadne pavúk, či iné inteligentné zariadenie..
4. Modelovanie (rôzne prístupy, XMIND, Enterprise Architect)

 

  • Návštevy: 4839