Titulka HZ

 • Dokumentácia v IT - Strata času, alebo strategická hodnota
 • Životný cyklus komplexných systémov
 • Cieľ alebo cesta?
 • Komunikácia, Porozumenie, Znalosti, Doručiteľné hodnoty
 • Ostrovy znalostí
 • Komplexity:
  • Procesná
  • Systémová
  • Technologická
 • Modelom riadené IT riešenia - Jeden zdroj pravdy
 • Holistické rámce
  • TOGAF, ZACHMAN, DoDAF-MODAF, ...
 • Vizuálny manažment
  • Zabezpečenie vývojového procesu
 • Metodiky
  • 7Ds, APV, Q12, ...
 • Technologické predpoklady
  • Sparxsystems Technology
   • Enterprise Architect
   • Procloud Server
   • WebEA
   • Prolaborate
 • Modelom Generovaná kniha

Prezentácia - Active Presenter -3Rs