ďalšia prednáška sa uskutoční 7.12.  na FEI STU.

 

Description

Prednáška v rámci 1 ročníka na FEI STU, predmet Základy Inžinierskej práce.
V rámci spolupráce s Ústavom mechatroniky a automotive sa uskutoční úvodná prednáška.
Názov: Homo Documentus - alebo ako sa učiť na vlastných chybách
Cieľová skupina: Každý, kto má čas robiť veci viackrát, ale nikdy nemá čas ich urobiť raz a poriadne.
Téma: Vývoj človeka od počiatkov automatizácie po obláčiky.
Podtéma: Ako spracovať a menežovať poznanie a skúsenosti?

Stručný popis prednášky:
Veselé aj vážne rozprávanie o konkrétnych roliach
Pozíciach a riešených úlohách, ktoré som riešil za posledných 20 rokov.
Praktické ukážky, ako je možné pristupovať k svojim ťažko nadobudnutým skúsenostiam,
ako zdieľať skúsenosti v tímoch, ako zlepšiť komunikáciu,
zvýšiť porozumenie, pracovať na dôvere.
Bez komunikácie niet porozumenia, bez porozumenia niet dôvery, bez dôvery niet spolupráce.

Cieľ prednášky:
Motivovať, provokovať, prezentovať, inšpirovať, spolupracovať.

Predáška sa konala 22.10.2015, na pôde FEI STU.

Linka: